PMflex [ LV ] |

Ko nozīmē CPR?

Klasifikācijas sistēma par uguns izplatīšanos, CPR (Būvizstrādājumu regula), ir daļa no Eiropas Savienības būvizstrādājumu regulējuma. Mērķis ir panākt, ka visā ES tiek būvētas drošākas ēkas, lietotas vienotas testa metodes un vienots standarts. Jāunie ES noteikumi stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā. Pēc minētā datuma  kabeļu ražotājiem bija viens gads laika, lai pielāgotos jaunajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka visiem liesmas slāpējošiem elektrokabeļiem, signālu un sakaru kabeļiem no 2017. gada 1. jūlija ir jābūt ar CE marķējumu un pārbaudītiem, lai pārliecinātos, ka tie atbilst  jaunajiem ugunsdrošības noteikumiem. Minētais attiecas uz liesmas slāpējošiem kabeļiem, ugunsnedrošiem kabeļiem.