PMflex [ LV ] |

Vai Pmflex produkti ir apstiprināti izmantošanai ēkās ar „Gulbja“ marķējumu?

Jā, visas mūsu izolācijas caurules un iepriekš sagatavotie produkti ir iekļauti „Dzeltenabja“ būvizstrādājumu portālā.
Dānijā, Norvēģijā, Somijā un Baltijas valstīs tie ir iekļauti „Ziemeļu gulbja“ ekomarķējuma sarakstā.
Daudzi no produktiem arī atbilst „Dzeltenabja“ marķējuma prasībām par elektroinstalāciju izolācijas caurulēm.